MEGHÍVOTT TUDÁSŐRZŐK, TANÍTÓK - INVITED WISDOMKEEPERS, TEACHERS

WIRUUNGGA DUNGGIIRR

Ausztrália - Australia

My culture was given to me by my Mother,Father,Grandfather,Grandmother ,uncles and Aunties. When I was 5 years old sitting in a circle on the mission my 4 Grandfathers would sit in circle 21 children telling the stories of the creation of Mother Earth and the the Dreamtime.

These stories were about his Father and his Father and his Father before him and how they went through ceremony,rituals and how they got their totems. For more then 40 years I ve been doing ceremonies,rituals,Walk about....all that.

I share my knowledge and culture because we need to share our culture with the non-indigenous people and our own indigenous people to keep the culture alive. It s a Healing culture. We running a organisation Wiruungga organisation, to build bridges and bring clothes,building gardends and more to remaind comunities to support them.

More info about the organisation :wiruungga..org.com

GARRA BLUE DRAGONFLY

Hollandia (Suriname) - Netherland (Suriname)

Master teacher ot the Magnified Healing.

I work on a Heart and Soul level.

My mission is to share Love and Light and remind people how beautiful they are and make them aware of their inner strenght,wisdom and self healing power . I use my own life experience, Magnified Healing and guidance from my Ancestors. I facilitates creative workshops,Full Moon circles,Cacao ceremonies,Water rituals,Singing circles,Earth Healings and I work with bush medicines in groups and private sessions.

I use music , light language and songs to assist people to the deeper layers of their being.

I work together with my partner Wiruungga Dunggiirr. We blend are rituals and cultures so we can share them with all of you.

JAIME CASO VILLAVICENCIO

Peru

https://www.jaimecaso.org/

Az indián keresztnevem Nyuticsa, azt jelenti, hogy "jó vicces". Eredetileg "taknyoska" a jelentése, de ma már főként olyan emberre mondják, aki jön-megy, játszik, beszél az emberekkel, hülyéskedik, néha komoly, máskor meg komolytalan. Egyszóval éppen olyan, amilyen én vagyok. Egy barátom nevezett el így, akit Amautának hívnak, ő andoki pap, szellemi vezető, barátom. Ő tanított az igazi táncra, a tánc szellemiségére is. Az Andokban, Közép-Peruban, háromezer-négyszáz méter magasan, Huancayo városában születtem. Heten vagyunk testvérek, én vagyok a középső. Tízévesen falura költöztünk. Addig is sokszor utaztunk a magas hegyekben, négy-ötezer méter magasságban fekvő falvakba, mert édesapám ott született és ott volt a családja is. Iskolaszünetben mindig oda mentünk. Majdnem mindenki mesztic a családban, egyedül a nagymamám nem, ő csak kecsuául beszél. Nagyon ritka az, akinek csak tiszta indián vér folyik az ereiben. De a hagyományunk kecsua indián. Bár ahol születtem, az nem is kecsua, hanem egy régi, kecsua előtti, nagyon harcos kultúra földje, a huanca kultúráé. A huanca azt jelenti, szent hely, de azt is: kő, ahol helyet talált...

JOHN SOMOSI

ozsibve hagyományőrző, tanító

 ojibua tradition keeper, teacher

Kanada - Canada


IOANA MARIA ILIUT

Románia - Romania

Born and raised in Sibiu, Romania, I was raised in the spirit of music, but also in the spirit of maintaining our traditional customs. I have always had a sincere interest towards the different cultures and traditions of this world. Because of this interest doors were opened towards the world of indigenous people around the world. For the past 17 years I have worked and I keep working with spiritual leaders from North America, South America, but also Europe, which allows me to create bridges between the world of ancient teachings of the indigenous world and the Western world. I dedicate my life to the spiritual paths of indigenous people and I approach these teachings with much dedication and respect, by doing so trying to maintain the dignity of these centuries old traditions and ceremonies. Since 2013, one of my main missions has been working with women in women's circles and ceremonies, empowering them to regain their power, wisdom and female strength that they need in order to bring back our local ancient traditions and ceremonies, as well as to regain their physical and spiritual strength. In the work that I do with women, we will share ideas, knowledge, ceremonies, feelings, experiences, we will feel united and understood, we will talk about those things that our spirit needs to release and we will find our freedom and vitality, but most importantly, we will share at each participant's own pace, with no pressure or judgement, in the most gentle and - why not - fun way possible.

TORDAI ZSUZSA

Kanada/Magyarország - Canada/Hungary

My name is Zsuzsa Tordai Benasaisquew.

I am a Canadian - Hungarian anthropologist, sociologist, a teacher and a traditionalist.

I started to work with women in 2004 with the purpose to help them embrace their womanhood, to experience the beauty and fullness of being a woman regardless of age, and to live femininity with dignity. Following a holistic approach I assist my sisters on their path to reconnect to ancient knowledge, feminine wisdom and power; to awaken and heal in the Sacred Feminine and to honor our sacred connection to Life.

Tordai Zsuzsa Benasaisquew vagyok, erdélyi gyökerű kanadai-magyar antropológus, szociológus, tanító és hagyományőrző.

2004 óta segítő munkával igyekszem támogatni nőtársaimat nőiségük megélésében és az abban való kiteljesedésben. Tapasztalatból tudom, hogy a nyugati kultúrákban sok nő számára nehézséget jelent méltósággal élni a nőiséget, örömmel várni és meglátni a szépséget a női lét minden szakaszában kortól függetlenül.

Célom, hogy holisztikus szemléletet követve segítsek visszatalálni a női erő és bölcsesség ősi forrásához, hogy a Szakrális Női Minőségben felébredve és abban gyógyulva erősítsük szent kapcsolódásunkat az Élettel és a Teremtés csodáival.

MARIANA ALAVARES

Spanyolország - Spain

 She is a medicine woman, who does different types of healing ceremonies and healing with plants. She is the designer of Curanderita, a healing system based on vibrational healing with flowers, which originate in the Amazonian rainforest and in the Peruvian Andes.

RAGNAR JOHNSEN

Norvégia - Norway

​Ragnar Johnsen is born in Norway.
He says: "Runes are dear friends that I have great respect for. Runes can help to bring to the surface and into the light , that what we need to see in our lives journey."
Ragnar is a gifted runemaster and he can read and translate runes and the message they have for the people to bring more understanding, clearness, light & love in to their life. Then healing begins and can be experienced.
He can sense the energies around people. He listens to their stories, verbal or nonverbal... He listens and speaks with his heart, soul and mind. Therefore it is not a common conversation. It is intense, energy changing and sometimes a needed wake up call. He has a clear and unique way of understanding situations. Yet always the answer is given with compassion , integrity and love... The runes serve as an important tool during these conversations...

CHERYL ANGEL

USA (lakota, sicangu)

Víz Őrző, tanító - Water Protector, teacher

RUBEN SAUFKIE

Hopi (USA)

Hopi indián tudásőrző, énekes, táncos.

SHUNI GIRON

sámán, tanító - shaman, teacher

Guatemala

Kakaó-, és Tűzszertartás vezető


LAÁR ANDRÁS

Magyarország - Hungary

KONCZ MÁRIA

Szerbia (Délvidék) - Serbia

HELENE LINDMARK

Számi/Saami - Svédország/Sweden

I have different lectures i talk about the journey in life. How we are living today and how we use to live near the natur and together in community. How we are walking away from or self. And also about pattern, trauma, the history how it effects us.
How we can heal or self and how we can live or life in more harmoni and balance with mother earth.
I do Drum journeys / one by one and in groups/circles, Mother Earth, the elements, a journey into the roots.
The drum's deep rhythmic sounds take us on a journey through all dimensions, a journey in our subconscious, a journey through another time, a journey deep into the body and soul.
I talking about walking the Shamanic road, about carring a heritage, an ancestor heritage, from Lapland North of Sweden, Sami, Russia and Finland.
I work from a Northen tradition, which I believe we have forgotten or haven't spread the Words about it. "The ancient power from North".
How the drum is healing or soul in deep, deep way.
I can also offer drum workshops where I specifically work with some north traditon from the sami culture,
Private drum healing sessions.

ANDREAS VESHENGO JAKISCH

Németország (roma) - Germany (gipsy)

A roma hagyaték kutatója és követője, tanító.

CSOÓRI SÁNDOR

Magyarország - Hungary

Magyarország egyik legismertebb népzenésze, a Muzsikás Együttes alapító tagja, az Ifjú Muzsikás alapítója. Évtizedek óta foglalkozik a magyar népzene spirituális tartalmával, üzenetével és ritmusvilágával, melyről könyve is megjelent.

LORENZO MORALES

Kolumbia - Columbia

Sámán, gyógyító - shaman, healer (Taita, Curaca)

A kolumbiai Amazonas vidékéről, Putumayo-ból származó MAJOR LORENZO MORALES a Cofan törzs egykori kormányzója, polgármestere, aki a pályafutása során mélyrehatóan és hosszasan tanulmányozta az ősi amazonasi mesternövényeket. Lehetősége volt tanulni és gyakorolni a legfelsőbb Cofan vezetőtől, Taita Querubin-től és sok más ismert "curaca"-tól, akik szintén az ősi, évezredes orvoslással foglalkoztak. Ez a tudás teszi lehetővé számára, hogy átadja nekünk és az egész emberiség számára egy jobb életforma üzenetét, mely segít abban, hogy harmóniában éljünk.

PANAJOTIS PAPADOPOULOS

Ausztria - Austria

Tanító

SOMOGYI ISTVÁN KARAK

Magyarország - Hungary

Somogyi István "KARAK" eredeti végzettségét tekintve kémia-biológia szakos tanár (ELTE TTK). Néhány év tanítás után megalapítja és rendezőként közel 20 éven át vezeti az Arvisura színházat. Fontosabb előadásaikat több mint 10 évig játsszák, számos hazai és külföldi színházi fesztivál díjait elnyerte. Somogyi 1986-ban került érintkezésbe az ősi sámán módszerekkel, mikor részt vesza hazánkba érkező Michael HARNER kurzusán, amely tapasztalatai jelentős hatással vannak rá, és ő maga is erre az útra lép. Az 1990-es évek legelején ő szervezi és vezeti az első doboló kört Magyarországon. Így ő is lendületet ad az ősi (kereszténység előtti) spirituális módszerek újjászületéséhez. Teszi ezt olyan saját szakrális dalszerzeményekkel és módszerekkel, melyeket már több generáció is megismert és dalhagyományként ápol. Somogyi azóta is "felderítőként" ezen az úton jár, tapasztalatait számtalan csoportban adja át az érdeklődő útkeresőknek, útonjáróknak.

MAJERCSIK JÁNOS OGUZ

Magyarország - Hungary

www.oguz.hu

Majercsik János Oguz vagyok. Őseimtől felvidéki és alföldi gyökereket kaptam ajándékba, viszont jómagam már a fővárosban születtem. Jelenleg családommal a Dunakanyarban egy kis településen élek. 1996-ban, fiatalon ismerkedtem meg a táltos szellemiséggel, sámáni világképpel. Az első élmények oly meghatározóak voltak, hogy azóta is ezen a gyakorlati tapasztalásokon, megismeréseken, alapuló ösvényen járok. A kezdetek óta folyamatosan tanulok, részt vettem sok-sok lélekutazáson, transzlégzésen, izzasztó kunyhón, látomáskeresésen, hazai naptáncokon. 2006 óta magam is tanítok és vezetek ilyen jellegű szertartásokat, valamint lelki eredetű problémák kezelésével is foglalkozom.

Tanítómhoz hasonlóan egy szemléletet, világnézetet igyekszem közvetíteni, mely a Teremtő, Elődeink és az Élet tiszteletén alapul.

Őseim nyomában járva fontosnak tartom a régi hagyományok, tradíciók mai korban való megélését, hagyományos világnézetünk és ünnepeink felélesztését. Hiszem hogy ezek segíthetnek jelen korunk feladataiban, világunk jobbá tételében.

Áldás

I am Majercsik János Oguz. I was born in Budapest but my ancestors had roots in the Hungarian Great Plains and the Uplands as well. At the moment I am living with my family in the Danube Bend. I first met the shaman spirituality and world view when I was very young in 1996. The first experiences were so determining that I have been following this path based on practical experiences and realizations. Since the beginnings I have been learning different techniques and methods, I have taken part in many soul journeys, trans-respiration sessions, sweat lodge, vision seeking and sun dance sessions. I have been teaching and leading these kinds of sessions and rituals and dealing with soul problems since 2006. I am following a path, a world view loyal to my Masters which is based on the respect of the Creator, Our Ancestors and Life. Following the footprints and path of my ancestors I keep it important to re-vive and practice our old traditions, celebrations and customs. I believe I can help in coping with hardships of our modern age and make the world a better place.

SÓLYOMFI-NAGY ZOLTÁN

Magyarország - Hungary

www.tengri.hu - www.sundeer.hu

néprajzkutató, antropológus, tanító

A sámán (tátos) hagyomány gyakorlati megismérét 1991-ben kezdtem.

1997 ősze óta magam is tanítom e tudást, ŐSFORRÁS néven.

Ötször utaztam az Egyesült Államokba (1996-2000. között minden évben), s egyszer Kanadába (2016.), ahol különböző indián rezervátumokon és azokon kívül ismertem meg az őslakók mai életét. Részt vettem izzasztó kunyhó szertartásokon (1983 óta Magyarországon is), melynek vezetésére is megtanítottak, miután teljesítettem annak feltételeit. Négyszer táncoltam végig a lakota Naptánc Szertartást (Magyarországon 2000. óta minden évben vezetem is "Magyar Naptánc" néven, immár Oguz és Tordas testvérrel). Háromszor utazhattam Indiába (2009.: Nagpur, 2012.: Haridwar, Rishikesh, 2018.: Mumbai), hogy egy, a vallások sokszínűségének megőrzését céljául kitűző konferencián vegyek részt. 

Barátaimmal és a 2002-ben alapított NIMRÓD Együttessel közös zenélésünk eddig kilenc zenei s egy prózai anyagban jelent meg. 2004. márciusában "Csillagsólyom" címmel jelent meg első verseskötetem (Szenzár kiadó), majd 2007. végén megjelent a második kötet: "Göncöl szekerén" (Püski kiadó), 2020-ban pedig Vártalak címmel gyűjteményes verses-dalszöveges kötetem.

KORBELY ATTILA

Magyarország - Hungary

Korbely Attila - Khúla Nga. Tiszteletbeli Ngamtusu'o, a sámánok útját éli, nganaszan neve Sámán Hollót jelent. Noboptie Ngamtusu'o halála évében született. Három hónapos korától 3 hónapig volt élet-halál között szülei nélkül. Hazaadták meghalni. 7 évesen kapott beavató álmot a nagy sámán Demnime Ngamtusu'o elköltözése után. 17 évesen készítette el első észak - szibériai vörösfenyő dobját. Ökológus lett és fotográfus. A National Geographicban 18 éve jelennek meg képei, írásai. 11 évig tanított egyetemen. Kiküldetésein az Egyenlítőtől a sarkvidékig bejárta a Földet. Hosszú évek óta kizárólag az ősi Ngamtusu'o utat járja, a szibériai paleo-archaikus sámánok világának őrzője, kultúrájuk, szertartásaik fenntartója.

FISTER MÁRIA MAGDOLNA

Magyarország - Hungary

Szociológus, egyetemi oktató, többek között a csallóközi és mátyusföldi magyar hagyaték kutatója, őrzője.

KOVÁCS IMRE BARNA

Magyarország - Hungary

Grafikusművész, világutazó, gasztronómus, a szakrális kalligráfia mestere.

PAULINYI TAMÁS

Tanító, író, a Szintézis Szabadegyetem alapító-vezetője - Teacher, writer, founder and leader of the "Sintezis Open University"

Magyarország - Hungary

PAPP EDINA

Női kör vezető, énekes, dalszerző - Women's circle leader, singer-songwriter

Magyarország - Hungary

HALÁSZ KRISZTA

Animi tanító

Magyarország - Hungary

BENNY VERVLIET

Belgium

Kristály szakértő, az EZOKŐ tulajdonosa.

LÓKI GYÖRGY

Magyarország - Hungary

A magyar sólymászat legismertebb képviselője, sokáig Magyarország Fősólymásza volt. A Sólymász Rend alapítója. 

IMRICH ZOLTÁN

Magyarország - Hungary

JUHÁSZ ÁRPÁD

geológus - geologist

Magyarország - Hungary

Világjáró, neves geológus, az "Egymillió lépés Magyarországon" filmsorozat résztvevője és szakértője, számtalan könyv szerzője és film készítője.

DORJAN SLOGAR

tanító - teacher

Horvátország - Croatia

SZARKA GÁBOR TEMÜDZSIN

tanító - teacher

Svájc - Switzerland

Rováskutató, a svájci magyarság összetartó oszlopa.

SZABÓ ILDIKÓ

tanító - teacher

Magyarország - Hungary

SIGILETOV VITALII

tanító - teacher

Hanti (Oroszország) - Hanti (Russia)

Dr. KEREZSI ÁGNES

néprajzkutató, kulturális antropológus (ELTE) - ethnographer, cultural anthropologist

Magyarország - Hungary

Meghívott zenészek - Invited musicians

SAMSARA BOULEVARD

Magyarország - Hungary

NORBI PAN

Magyarország - Hungary

SÁMÁN RETRO BAND (Somogyi István, Jeszenszky István Sky, Csoóri Sándor, Paulinyi Tamás, Sólyomfi-Nagy Zoltán)

Magyarország - Hungary

MÁKÓ KATÓ

Magyarország - Hungary

GERIDORKA HANDPAN DUO

Magyarország - Hungary

JESZENSZKY ISTVÁN SKY

Magyarország - Hungary